Kỷ Niệm Ngày Cưới

Gia ĐìnhNgày Cưới
Phạm Đình Thái & Mười 1-Jan
Nguyễn Trọng & Hải 1-Jan
Nguyễn Văn Luy & Mến 1-Jan
Lê Ngọc Tiến & Hằng Nga 7-Jan
Trần Công Chánh & Đào 12-Jan
Trần Huy Hải & Kim Cương 14-Jan
Vũ Quốc Thông & Minh Thy 18-Feb
Hoàng Trí Dũng & Kim Trâm 29-Mar
Nguyễn Văn Hạnh & Ngát 8-Apr
Nguyễn Văn Đức & Thái Liên 12-May
Hoàng Kim Tinh & Tuyết Mai 15-May
Huỳnh Thu & Yến 29-May
Mai Thọ Triều & Đình Hảo 3-Jun
Phạm Đăng Khoa & Thanh Thúy 20-Jun
Nguyễn Chi & Hằng 26-Jun
Nguyễn Phùng Trân & Hiển 30-Jun
Phạm Dung & Vinh 3-Jul
Vĩnh Bình & Thiên Trang 11-Jul
Trần Phong Đăng & Nga 14-Jul
Âu Hoài Bắc & Tường Vi 18-Jul
Trương Chí Thảo & Hương 22-Jul
Châu Quang Thanh & Thu 23-Jul
Hồ Quý Lý & Lộc 24-Jul
Nguyễn N. Đức & Kim Liên 15-Aug
Nguyễn Văn Hà & Tiên 22-Aug
Trần Thế Hùng & Thanh 22-Aug
Nguyễn Minh Tâm & Mỹ Lan 26-Aug
Lương Thế Cường & Kim Chi 4-Sep
Hà Quang Hiển & Mỹ Diễm 6-Sep
Nguyễn Quang Hiển & Vi Thúy 7-Sep
Nguyễn Văn Thọ & Vân 9-Sep
Lương Uy Vũ & Nam Phương 12-Sep
Vũ Duy Tuyển & Thanh 16-Sep
Phạm Vũ Trí & Phương Lan 24-Sep
Vũ Bá Hoan & Trực 30-Sep
Lưu H. Nhựt & Thiên Nga 14-Oct
Nguyễn Văn Huấn & Tuyết 22-Oct
Nguyễn Hùng & Kim Chi 23-Oct
Nguyễn Văn Thư & Kim Khuê 3-Nov
Nguyễn Văn Vọng & Vĩnh Sinh 4-Nov
Phạm Quốc Dũng & Thanh 16-Nov
Nguyễn Văn Thông &Hiền 22-Nov
Nguyễn Minh & Hoàng Oanh 22-Nov
Nguyễn Thế Hiệp & Thúy Liễu 25-Nov
Trần Văn Cẩn & Nga 11-Dec
Trần Văn Cường & Mary 14-Dec
Lê Ngọc Giáo & Nhung 15-Dec
Vũ Xuân Đức & Chân 18-Dec
Lê Hiếu & Monique Nga 24-Dec
Mai Tư Thiên & Hải Yến 29-Dec
Nguyễn Nhật Tiến & Thanh Mai 31-Dec