Phương Pháp

Muốn có một VƯỜN HOA RỰC RỠ, cần có điều kiện thứ hai là Phương Pháp: CẮT TỈA. Cắt cành hư, tỉa lá úa. Cắt Tỉa thì rất đau. Chảy máu, chảy mủ. Nếu cây cỏ, hoa lá biết đau, chắc sẽ khóc nhiều lắm! Cũng vậy, trong Chương Trình, điều kiện thứ hai để có được Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm là phải có một Phương Pháp.

Phương Pháp đó là KHIÊM NHƯỜNG được tóm gọn bằng hai cặp chữ sau đây:

  1. Thứ nhất là: Nói Ra Yếu Ðuối (Yếu Ðuối của mình chứ không phải nói ra Yếu Ðuối của vợ, của chồng hay của người khác).
  2. Thứ hai là: Thay Ðổi Ðời Sống (Ðời Sống mình chứ không nhằm thay đổi đời sống vợ, chồng hoặc con cái).

Bầu Khí

Thưa Quý Anh Chị: Ðiều kiện thứ ba mà ta phải làm để có một VƯỜN HOA RỰC RỠ trong cuộc đời là phải tạo cho vườn hoa ấy một BẦU KHÍ THANH QUANG MÁT MẺ tức là chúng ta phải TƯỚI NƯỚC và BÓN PHÂN.

Cũng vậy, trong Chương Trình, muốn đạt được Thương Yêu Gần Gũi Bằng Việc Làm, chúng ta cũng cần thực hiện điều kiện thứ ba là phải tạo ra một BẦU KHÍ. Bầu khí đó trong Chương Trình được tóm gọn trong hai cặp chữ: Thứ nhất là Tin Cậy, Thứ hai là Cởi Mở.

* Tin Cậy: Trong đời sống gia đình, ta cần một Bầu Khí Tin Cậy, nếu không, ta sẽ sống trong ngờ vực, nghi kỵ. Có Tin Cậy mới có sự Thành Thật trong đời sống gia đình. Gia Ðinh cần Bầu Khí Tin Cậy chẳng khác nào chim muông cần một Bầu Trời Quang Ðãng Thênh Thang để tha hồ bay lượn thảnh thơi.

* Cởi Mở: Gia đình cũng cần một Bầu Khí Cởi Mở. Vì một gia đình khép kín thì tuy sống cùng trong một mái nhà, việc ai người ấy làm, chẳng ai bàn thảo hoặc hỏi han ai thì gia đình ấy quả thật là ngột ngạt chẳng khác nào cá sống trong vũng ao tù vẩn đục. Cá cũng sẽ ngoi ngóp, chết nghéo mà thôi!