Khóa TTHNGĐ

MỤC ĐÍCH VÀ KẾT QỦA KHI THAM DỰ KHÓA

Khóa thường được tổ chức trong 3 ngày hoặc 48 giờ trọn (Từ chiều thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật. Tuy nhiên tuỳ hoàn cảnh thực tế tại mỗi địa phương.).

Nếu tham dự khóa đầy đủ sẽ đạt được mục đích tối hậu là TÌNH THƯƠNG YÊU GẦN GỦI, vì khát vọng thâm sâu của con người là được sống trong thương yêu, và hậu qủa của thương yêu là muốn được gần gủi chứ không bị xa cách. Thương yêu là khát vọng lớn nhất vì “Thiên Chúa Là Tình Yêu” (Jn. 4:8), và gần gủi là điều kiện cần thiết để biểu lộ tình yêu vì “Ngôi Lời trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta”.

Từ mục đích “Thương Yêu Gần Gủi” Khóa đi tới bốn kết qủa dưới đây:

  1. Thăng Tiến Đạo Đức Bản Thân: Là tăng thêm liên hệ giữa mình với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung động thâm sâu về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong từng suy nghĩ, từng việc làm, từng biến cố xảy ra trrong cuộc sống, để Hy Vọng, Vui Tươi và Bình An.
  2. Thăng Tiến Cảm Thông Vợ Chồng: Tạo bầu khí Tin Cậy Cởi Mở để vợ chồng dễ ngọt ngào, lắng nghe, tôn trọng và cảm thông nhau. Ai cũng biết thông cảm vợ chồng là cần thiết, nhưng khó khăn là làm thế nào? Thực hành điều gì để vợ chồng dễ thông cảm. Nhờ thông cảm mà vợ chồng thương yêu gần gủi nhau nhiều hơn, gia đình đầm ấm hơn. Ngày cao điểm của Khóa là ngày nhắm đến Mục Đích cảm thông vợ chồng, liên hệ tới người thứ hai tức là với bạn đời, nên được gọi là ngày “HAI MÌNH”, sẽ đưa ra nhiều điểm để làm, để học tập hơn là học hỏi. Nhờ VIỆC LÀM và NHẤT LÀ NHỜ ƠN THÁNH CHÚA, nhiều người sẽ có trái tim mới, tinh thần mới, trái tim thịt mềm thay thế trái tim chai đá (cf. Ezekiel 36:26).
  3. Thăng Tiến Liên Hệ Giữa Cha Mẹ và Con Cái: Nhờ có Phương Pháp Giáo Dục với tinh thần mới, trái tim mới. Nên tạo ra bầu khí yêu thương gần gủi con cái. Gia đình tăng thêm hạnh phúc. Gương lành là việc liên hệ tới người thứ ba và được THỰC HÀNH nên được mệnh danh là ngày “BA MÌNH”.
  4. Thăng Tiến Hồn Tông Đồ Song đôi: Cũng gọi là liên hệ với tha nhân, vợ chồng mang cùng một tấm lòng “thương yêu gần gủi bằng việc làm” để phục vụ bất cứ ai mình gặp trên đường đời. HỒN TÔNG ĐỒ SONG ĐÔI được thể hiện trong LỄ THỆ HÔN MỘT ĐỜI. Giống như một lễ cưới long trọng, với tiệc mừng CANA dạt dào yêu thương gần gủi.

AI NÊN DỰ KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH?

Nếu ở các trường hợp sau đây, thì Chương Trình có thể thêm ích lợi cho quý vị:

  1. Hai người đạo đức, thương yêu nhau, nhưng “khắc khẩu”, tính tình khác nhau.
  2. Con cháu ngoan ngoãn, nhưng dễ nói chuyện với người ngoài, mà khó nói chuyện với người nhà.
  3. Mình sốt sắng vào Hội Đoàn, nhưng dễ làm việc đạo với người khác, mà khó làm việc đạo với bạn đời.
  4. Mình có đọc kinh, đi lễ, nhưng lòng trống trải.
  5. Mình đã tốt đẹp, gia đình đã êm ấm, nhưng muốn tốt hơn, êm ấm hơn, thăng tiến hơn.
  6. Nếu mình có khó khăn, vợ chồng bất bình, gây gổ..., lại khó khăn với con cháu, bạn hữu, hoặc với người trong gia tộc hay hãng sở,.v.v., thì càng nên dự khóa.

SAU KHI DỰ KHÓA

Khi tham dự Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, đó mới là khởi điểm cho một hành trình mới vui vẻ, an bình, hạnh phúc hơn trong cuộc sống gia đình. Nếu muốn gia đình thăng tiến hơn, hạnh phúc hơn nữa, cần phải duy trì và phát triển Ơn Thánh đã nhận được trong khóa học.

Vì Chương Trình TTHNGĐ là một huấn luyện liên tục — ongoing training. Nên sau khi dự khóa mà muốn sinh hoạt thì có đường lối cho cá nhân, vợ chồng, gia đình và đường lối cộng tác với Cộng Đoàn và Chương Trình.